Jak měřit metakognici (nejen) u nadaných dětí

Logo poskytovatele
Autoři

STRAKA Ondřej

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Publikace se věnuje problematice měření metakognice, se zvláštním zřetelem na specifickou skupinu intelektově nadaných dětí. Stručně představuje samotný konstrukt metakognice, taxonomii metakognitivních jevů a vztah metakognice a intelektového nadání. Dále jsou pojednány a kriticky zhodnoceny nejdůležitější metody a techniky, které byly pro zjišťování metakognice vyvinuty. Monografie se zabývá jak metodami, při nichž jsou data o metakognici registrována souběžně s vykonáváním podnětového úkolu (tzv. on-line metody), tak metodami, kdy jsou data zaznamenávána až s určitým časovým odstupem (tzv. off-line metody). Nejobsáhlejší část publikace se pak zabývá problematikou různých metrik a indexů používaných k vyjádření úrovně metakognitivního monitorování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.