Dilemata zelené matky : proměna environmentálně příznivého spotřebního chování očima prvorodičky

Autoři

DRAHOŇOVSKÁ Marie PELIKÁN Vojtěch

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/20989
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SOC2022-20989
Klíčová slova motherhood; green motherhood; environmental lifestyles; environmental dilemma; transitive consumption; significant life event; legacy hypothesis
Popis Proces osvojování mateřské role je výrazně spojen se spotřebou. Tranzitivní spotřeba na jednu stranu tento proces facilituje, na stranu druhou přináší stres, nejistotu či strach ze selhání. Tyto aspekty jsou v případě pro-environmentálně orientovaných žen umocněny konfrontací se specifickými sociálními normami i s vlastními pro-environmentálními hodnotami. S šesticí takových žen – nazvali jsme je Zelené matky – jsme uskutečnili hloubkové rozhovory. Spíše než faktická stránka toho, jak se s narozením prvního potomka proměňuje jejich spotřební chování, nás zajímala dilemata, se kterými se vypořádávají. Zjistili jsme, že spotřeba hraje v přijímání nové role matky spíše okrajovou roli – Zelené matky se k ní nadále stavějí zdrženlivě. Upouštějí však od radikálních postojů a smiřují se s kompromisy. Dilemata spojená s proměnou životního způsobu se projevují zejména na úrovni sebepojetí žen, které se od intelektuálního promýšlení světa více obracejí ke své tělesnosti, ke zdraví a k potřebám dítěte. Klesá zájem o globální environmentální problémy, vzrůstá zájem o život tady a teď. Zásadní roli v osvojování pro-environmentálních praxí přitom nehrají finance ani tlak okolí, ale čas. Výzkum tak přispívá do diskuse o náročnosti ekologicky příznivého životního způsobu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.