Malé a velké "bolístky" správního soudnictví a připravovaná novela soudního řádu správního

Autoři

POSPÍŠIL Ivo

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek se zabýval aktuálním stavem správní justice v ČR, jeho příčinami a řešením nejpalčivějších problémů. Mezi ně patří personální podimenzovanost správní justice, nerovnoměrné zatížení jednotlivých správních soudů a NSS, nevhodná koncepce řízení o kasační stížnosti a další. Řešením by měla být kompletní revize procesních předpisů v podobě novely soudního řádu správního.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.