Integrace subtestů - Komplexní diagnostický systém

Logo poskytovatele
Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka JABŮREK Michal STRAKA Ondřej PALÍŠEK Petr NOVÁK Zdeněk KOTTMAN Jan BÍZA Martin KOLÍN Ondřej

Rok publikování 2022
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www https://www.invenio.muni.cz/o-inveniu-zakladni-informace
Popis Software, který zajišťuje fungování diagnostického systému GIS – Invenio, integruje jednotlivé hry/subtesty do jednotného prostředí, poskytuje backend, jehož prostřednictvím mohou uživatelé nastavovat parametry testování, pracovat s uživatelskými účty, vyhodnocovat výsledky a exportovat získaná data. Systém GIS – Invenio je určený ke screeningu kognitivních schopností a socio-emočních dovedností žáků ZŠ. Je složen z několika subtestů, z nichž každý je zaměřen na jednu schopnost v rámci moderní teorie inteligence C-H-C. Jednotlivé subtesty systému jsou administrované skrze webový prohlížeč. Celý systém využívá principu GBA (game-based assessment): jednotlivé subtesty jsou zarámovány jako počítačové hry, včetně využití herních prvků (příběh, grafika, zvuky na pozadí, body atd.) Subtesty jsou integrovány tak, aby na sebe navazovaly v rámci herního příběhu – hráč se vydává společně s robotem P.U.Kem (První Univerzální Kosmonaut) a jeho psím robotickým pomocníkem Vincentem van Dogem na vesmírné dobrodružství, kde objevují neznámé planety (každá planeta představuje samostatný subtest). Kromě uživatelského rozhraní pro samotného hráče (žáka) je součástí systému rozhraní pro rodiče, ve kterém zákonný zástupce vytváří profil svůj a svého dítěte, poskytuje souhlas s testováním a ihned po testování zde nalezne automaticky generovanou zprávu s výsledky z administrovaných testů. Součástí systému je také rozhraní pro učitele, ve kterém se vytváří profil školy a jednotlivých tříd, do kterých se žáci registrovaní prostřednictvím rodičů přiřazují. Čtvrtým typem rozhraní je přístup pro administrátory, kteří mohou v systému zakládat instituce, vytvářet a měnit složení jednotlivých subtestů, exportovat získaná data apod. Součástí systému je také oddělený experimentální modul, který umožňuje snadno měnit obsah subtestů (např. pro výzkumné účely), aniž by tím byla ohrožena integrita dat registrovaných v běžném provozu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.