Proč na psychologickém kapitálu záleží

Logo poskytovatele
Autoři

DUDÁŠOVÁ Ludmila PROCHÁZKA Jakub VACULÍK Martin

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek popisuje studii, jejímž cílem je rozšířit dosavadní poznání o vztazích mezi psychologickým kapitálem (PsyCap), vnímanu sociální oporou, pracovní angažovaností (WE) a životní spokojeností (LS). Vztahy mezi těmito proměnnými byly zkoumány dosud odděleně či prostřednictvím výzkumných designů, které neumožňovaly usuzovat na kauzalitu. Metódy. Jedná se o preregistrovanou longitudinální studii založenou na datech z online dotazníků, které s dvouletým odstupem vyplnilo celkem 202 učitelů. Psychologický kapitál byl zjišťován prostřednictvím revidované verze Compound PsyCap Scale (CPC-12R, Dudášová et al., 2021), vnímaná sociální opora Multidimensional Perceived Social Support Scale (MPSSS, Zimet et al., 1988), pracovní angažovanost Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli et al., 2002) a životní spokojenost Satisfaction with Life Scale (SLS, Diener et al., 1985). Výsledky. Výsledky analýzy strukturního modelování (SEM) s preregistrovaným syntaxem přinesly podporu pro všechny stanovené hypotézy. Vnímaná sociální podpora predikovala úroveň PsyCap naměřenou o dva roky později. Vyšší úroveň PsyCap byla spojena s menším poklesem subjektivní pohody indikované WE a LS. PsyCap vysvětloval vztah mezi vnímanou sociální oporou a změnami v pracovní angažovanosti a životní spokojenosti v průběhu dvou let. Diskusia. Psychologický kapitál vznikl na prahu třetího tisíciletí v kontextu pozitivní pracovní psychologie a dnes celá řada výzkumů dokumentuje jeho pozitivní vztah k pozitivním pracovním postojům, chování i výkonu. Naše studie rozšiřuje zobecnitelnost dřívějších poznatků o vztazích, které byly dříve zkoumány odděleně u jiných populací a v jiných kontextech, a přispívá k propojení roztříštěných znalostí o PsyCap. Domníváme se, že tato studie jako první popisuje mediační vliv PsyCap na vztah mezi vnímanou sociální podporou a WE. Kombinace opakovaného měření proměnných a kontrola dřívější úrovně WE a LS poskytuje důležitý příspěvek k prokázání kauzality mezi zkoumanými proměnnými, přestože se nejedná o tak přesvědčivý důkaz, jako by mohl přinést experiment. Protože výzkum probíhal v době pandemie covid-19 (první sběr dat na jaře 2019, druhý sběr dat na jaře 2021), přináší také zjištění o důležitosti vnímané sociální opory a PsyCap pro zachování subjektivního well-beingu (indikovaného životní spokojeností a pracovní angažovaností) v době krize.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.