Proč na psychologickém kapitálu záleží

Logo poskytovatele
Autoři

DUDÁŠOVÁ Ludmila PROCHÁZKA Jakub VACULÍK Martin

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek popisuje studii, jejímž cílem je rozšířit dosavadní poznání o vztazích mezi psychologickým kapitálem (PsyCap), vnímanu sociální oporou, pracovní angažovaností (WE) a životní spokojeností (LS). Vztahy mezi těmito proměnnými byly zkoumány dosud odděleně či prostřednictvím výzkumných designů, které neumožňovaly usuzovat na kauzalitu. Metódy. Jedná se o preregistrovanou longitudinální studii založenou na datech z online dotazníků, které s dvouletým odstupem vyplnilo celkem 202 učitelů. Psychologický kapitál byl zjišťován prostřednictvím revidované verze Compound PsyCap Scale (CPC-12R, Dudášová et al., 2021), vnímaná sociální opora Multidimensional Perceived Social Support Scale (MPSSS, Zimet et al., 1988), pracovní angažovanost Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli et al., 2002) a životní spokojenost Satisfaction with Life Scale (SLS, Diener et al., 1985). Výsledky. Výsledky analýzy strukturního modelování (SEM) s preregistrovaným syntaxem přinesly podporu pro všechny stanovené hypotézy. Vnímaná sociální podpora predikovala úroveň PsyCap naměřenou o dva roky později. Vyšší úroveň PsyCap byla spojena s menším poklesem subjektivní pohody indikované WE a LS. PsyCap vysvětloval vztah mezi vnímanou sociální oporou a změnami v pracovní angažovanosti a životní spokojenosti v průběhu dvou let. Diskusia. Psychologický kapitál vznikl na prahu třetího tisíciletí v kontextu pozitivní pracovní psychologie a dnes celá řada výzkumů dokumentuje jeho pozitivní vztah k pozitivním pracovním postojům, chování i výkonu. Naše studie rozšiřuje zobecnitelnost dřívějších poznatků o vztazích, které byly dříve zkoumány odděleně u jiných populací a v jiných kontextech, a přispívá k propojení roztříštěných znalostí o PsyCap. Domníváme se, že tato studie jako první popisuje mediační vliv PsyCap na vztah mezi vnímanou sociální podporou a WE. Kombinace opakovaného měření proměnných a kontrola dřívější úrovně WE a LS poskytuje důležitý příspěvek k prokázání kauzality mezi zkoumanými proměnnými, přestože se nejedná o tak přesvědčivý důkaz, jako by mohl přinést experiment. Protože výzkum probíhal v době pandemie covid-19 (první sběr dat na jaře 2019, druhý sběr dat na jaře 2021), přináší také zjištění o důležitosti vnímané sociální opory a PsyCap pro zachování subjektivního well-beingu (indikovaného životní spokojeností a pracovní angažovaností) v době krize.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.