Klinické strategie v psychoterapii klientů s psychosomatickými potížemi napříč terapeutickými směry: Kvalitativní studie

Logo poskytovatele
Autoři

HYTYCH Roman JAN Roubal MICHAL Čevelíček TOMÁŠ Řiháček

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Jaké klinické strategie používají psychoterapeuti při práci s klienty, kteří mají medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy? Tematická analýza individuálních rozhovorů s 31 terapeuty ukázala, že proces psychoterapie lze rozdělit na tři fáze, jejichž úkolem je postupně: 1. připravit klienty pro psychoterapeutickou práci, 2. ovlivnit dopad symptomů na život klientů a 3. posílit zisky klientů z terapie a jejich otevřenost pro další léčbu. Jako klíč pro úspěšnou léčbu se jeví responsivita terapeuta k připravenosti klientů pro léčbu. Kromě fází terapeutického procesu, které terapeuti reflektovali, je možné také identifikovat jejich osobní terapeutický přístup. Ten zachycuje přesvědčení terapeutů o zdravém fungování, které se klientům snaží předat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.