Projevy udržitelného rozvoje sociální práce mezi opatřeními zmírňujícími dopady pandemie COVID-19 ve vybrané ORP v ČR

Autoři

HORÁK Pavel HORÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Pandemie COVID-19, která se na českém území začala masově šířit zejména od začátku její první vlny v polovině března roku 2020, významně ovlivnila životy naprosté většiny českých domácností. Její dopady je možné identifikovat nejen v oblasti zdraví (úmrtí, zhoršené duševní zdraví v důsledku sociální izolace), ale i v oblasti ekonomické (omezení pracovní činnosti nebo ztráta zaměstnání), v oblasti sociální (nárůst chudoby a nerovností ve společnosti v důsledku nezaměstnanosti, narušené vztahy v rodinách i mimo ně) a případně i v oblasti životního prostředí (zvýšení kvality ovzduší v důsledku omezené pozemní dopravy). Většina těchto témat a problémů je často přímo či zprostředkovaně centrem zájmu intervencí sociální práce. Cílem tohoto příspěvku je zmapovat ve vybrané ORP v Jihomoravském kraji (město Znojmo) všechna opatření přijatá aktéry utvářejícími tamější lokální sociální politiku od začátku pandemie COVID-19 (březen 2020) do současnosti (červen 2022), která mají zmírňovat její dopady. Současně se pokusíme mezi těmito opatřeními identifikovat ta opatření, která jsou v souladu s konceptem udržitelného rozvoje sociální práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.