Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands

Název česky Rolník a příroda v období nástupu moderních forem hospodaření v českých zemích
Autoři

TOBIÁŠOVÁ Martina ULČÁK Zbyněk

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Tradiční hospodaření v 19. století je často vnímáno jako éra zemědělců, kteří žijí v souladu s přírodou. Výzkumné otázky zněly: Jaké formy přístupu k přírodě lze identifikovat v období nástupu moderních forem hospodaření v českých zemích? Jak je tento přístup interpretován? A jak byl formován? K obsahovému rozboru byly použity zemědělské učebnice vydané v letech 1820 - 1914. Byly identifikovány kategorie: a) Systemizace, kalkulace, racionalizace; b) Moderní postupy jako záruka výnosu; c) Hnojiva - nutnost pro vysokou produkci; d) Zvíře jako stroj; e) Strojní zařízení jako prostředek dokonalé práce; f) věda jako vyšší autorita; g) Zemědělství jako základ blaha národa; h) Příroda jako předmět úpravy. Dílčí přístupy lze shrnout do jednoho. To je vnímání přírody jako stroje. Přístup k přírodě jako prostředí výroby lze interpretovat v podobě moderních postupů, které se začaly používat k dosahování nejvyšších výnosů. Realizace takových postupů si vyžádala rozsáhlé terénní úpravy a regulaci vodních prvků v krajině. Chápání přírody jako prostředí výroby se utvářelo především v důsledku opuštění tradičních hodnot, které byly nahrazeny vědou a průmyslem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.