The Art Theory, Aesthetics and Art Criticism of Miroslav Tyrš

Logo poskytovatele
Název česky Teorie umění, estetiky a umělecká kritika Miroslava Tyrše
Autoři

STIBRAL Karel

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Tato kniha pojednává o díle Miroslava Tyrše v oblasti teorie umění, estetiky a výtvarné kritiky, přičemž jeho myšlenky zasazuje do kontextu současného myšlení a analyzuje hlavní pojmy, které používá. V některých ohledech zůstávají Tyršovy názory v souladu s tradičními názory na vývoj dějin umění a v současnosti jsou překonané, přesto Tyršovy texty představují ojedinělý pokus o důsledné chápání umění ve společenském kontextu a dokládají jeho snahu překročit rámec pouhého pozitivistického přístupu. Tyrš také neustále usiluje o propojení humanitních věd s přírodními vědami, zejména s biologií a evoluční teorií. Komplexní analýza mnoha Tyršových esejů a dalších spisů ukazuje jeho mimořádný význam v kontextu české společnosti 19. století i v rámci vývoje českých dějin umění a estetiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.