Screeningový software pro zjišťování míry akcelerace matematických schopností žáků 1. a 2. tříd

Logo poskytovatele
Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka JABŮREK Michal STRAKA Ondřej TOČÍK Jaroslav KOTTMAN Jan NOVÁK Zdeněk KOLÍN Ondřej

Rok publikování 2022
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www http://www.nadanyprvnacek.cz/
Popis Software je určen ke screeningovému ohodnocení matematických schopností a dovedností žáků 1. a 2. tříd. Jedná se o původní výsledek výzkumu a vývoje, jehož podstatou je unikátní návrh nového způsobu počítačové diagnostiky, založené na novém algoritmu pro vyhodnocování měřených diagnostických  dat, za účelem získání kvalitního numerického odhadu matematických schopností žáků. Součástí je psychometrická příručka, která dokumentuje vývoj i další parametry softwaru. Software je složen z několika dílčích subtestů, které měří: základní numerické schopnosti, schopnost správně řešit slovní úlohy, subtest číselných řad, znalostí a doplňkový subtest úrovně rozvoje čtenářských dovedností. Celý systém využívá GBA (game-based assessment). Jednotlivé subtesty jsou zarámovány jako počítačové hry, včetně využití herních prvků (příběh, grafika, zvuky na pozadí, body).  Úkolem testovaného dítěte je pomáhat průvodci Stevenovi pečovat o jednotlivé části Dinoparku a plnit zde různé úkoly , zaměřené vždy cíleně na jednotlivé skupiny  testových úloh. Subtesty jsou integrovány do celé herní kompozice tak, aby na sebe navazovaly a společně vedly dítě celým herním příběhem a prostředím. Celý software je napojen na rozsáhlou databázi a propojen s webovým rozhraním. Je koncipován tak, že poskytuje jednotlivá rozhraní jak pro vstup, tak i pro získání výsledků (obvykle rodič, pedagog, případně psycholog). Výsledky se generují uživatelům ihned po skončení testování, na základě integrovaného unikátního numerického modelu pro vyhodnocování získaných dat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.