Popular Legal Literature. A comparative perspective on the Austrian General Civil Code (ABGB): Bohemia and Czechoslovakia

Logo poskytovatele
Název česky Populární právní literatura. Komparativní perspektiva na ABGB: Čechy a Československo
Autoři

ŠKOP Martin

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek se zaměřil na zjištění, že populární literatura – k mému překvapení – nevěnuje ABGB takovou pozornost, jakou by si zasloužila. Zaměřuje se na trestní právo (Čapek, Hašek, Kafka) nebo na justici a obecné otázky (Čapek, Hašek, Musil, Klostermann). Stejný závěr platí pro vesnická dramata, ale kromě Gazdiny roby (Preissová) je to také bez reflexe (např. bratři Mrštíkové). Takový výsledek bádání však nelze vnímat negativně. Může to být způsobeno přirozeností ABGB, nebo obtížností reflexe soukromého práva. V souladu s kánonem populárněprávní literatury je ABGB mimo zájem autorů, přestože se soukromému právu věnují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.