Young consumers and ethical meat consumption

Název česky Mladí spotřebitelé a etická konzumace masa
Autoři

SÁLOVÁ Martina ULČÁK Zbyněk

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Konference XIV International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2023” : book of proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www book of proceedings
Klíčová slova meat consumption; qualitative research; Czech Republic; consumer behaviour; animal ethics
Přiložené soubory
Popis Živočišná výroba a konzumace masa je téma, které obsahuje eticky a ekologicky sporné aspekty. Tento článek představuje kvalitativní výzkum založený na některých principech zakotvené teorie a využívá polostrukturované rozhovory s mladými lidmi, kteří žijí ve velkém městě a zajímají se o původ masa, které jedí. Výzkumné otázky byly: Jak se mají mladí lidé, kteří žijí ve velkém městě a zajímají se o původ masa konzumují se zabývají spotřebou masa? Jaké faktory ovlivňují spotřebu maso s jasným původem? Jak se tito mladí spotřebitelé vypořádávají s etickými a environmentálními požadavky spotřeby masa? Jaký vztah mají tito spotřebitelé s farmářem? Výsledky výzkumu ukazují, že spotřeba masa je ovlivněna minimalismem, tj. nákupem menšího množství masa, které je dostatečné pro spotřebitele a zároveň méně ekologicky náročné. Spotřebitelské rozhodování je ovlivněno kritikou nadměrné spotřeby a konvenčního zemědělství. Spotřebitelé jsou si vědomi etické otázky konzumace masa, ale nepřikládají tomu velký význam a preferují kvalitu nad kvantitou, což se odráží v jejich ochotě podporovat menší zemědělce, ze kterých hledají kvalitu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.