Válka na Ukrajině, její reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii

Autoři

DOSEDĚL Tomáš GREGOR Miloš JIRUŠEK Martin KLEINER Jan KŘÍŽ Zdeněk KUCHYŇKOVÁ Petra NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Policy paper představuje jeden z výstupů projektu Identifikace a aplikace strategických komunikačních nástrojů při naplňování koncepce ZP ČR, který je realizován v letech 2022-2024 (projekt aplikovaného výzkumu). Policy paper zprostředkovává výsledky dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno na reprezentativním vzorku české populace v lednu 2023, a zaměřovalo se mimo jiné na otázky související s probíhající válkou na Ukrajině a zahraniční politikou ČR ve vztahu k tomuto konfliktu a souvisejícím aspektům. Identifikuje v české populaci možné souvislosti mezi názorovou profilací respondentů a jejich sociodemografickými charakteristikami: věk, pohlaví, dosažené vzdělání, ekonomický status, region, v němž respondent žije, a prostředí, v němž se respondent primárně pohybuje (převážně venkovské či převážně městské prostředí). Identifikuje v české populaci možné souvislosti mezi názorovou profilací respondentů a informačními zdroji, z nichž tito respondenti často čerpají informace o zahraniční politice a zahraničním dění. Identifikuje na základě předchozího výzkumu skupiny v české společnosti, na které je žádoucí cílit strategickou komunikaci zaměřenou na zprostředkování informací o české zahraniční politice ve vztahu k Ukrajině, Rusku, válce na Ukrajině a souvisejícím tématům, na něž cílilo dotazníkové šetření. Navrhuje tuto strategickou komunikaci z hlediska jejího obsahu i možných způsobů realizace (komunikačních kanálů apod.), včetně identifikace případných rizik potenciálně ohrožujících úspěšnost takové strategické komunikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.