Česká zahraniční politika, její orientace, reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii

Autoři

DOSEDĚL Tomáš GREGOR Miloš KLEINER Jan KOŘAN Michal KUCHYŇKOVÁ Petra NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Policy paper představuje jeden z výstupů projektu Identifikace a aplikace strategických komunikačních nástrojů při naplňování koncepce ZP ČR, který je realizován v letech 2022-2024 (projekt aplikovaného výzkumu). Výzkum reflexe české zahraniční politiky ve veřejném mínění zaměřen primárně na otázky týkající se hodnotové a geopolitické orientace české zahraniční politiky. Policy paper hledá odpovědi na následující otázky: Je možné v současné době debatu o geopolitickém směřování české zahraniční politiky a odraz této debaty ve veřejném mínění redukovat na prostou dichotomii „Západ vs. Východ“? Nebo má tato reflexe a debata více rozměrů a dimenzí? K jakým posunům v rámci vnímání české zahraniční politiky dochází pod vlivem současných významných změn (v čele s probíhajícím konfliktem na Ukrajině)? Jak na tyto otázky reaguje české veřejné mínění a jaké narativy existují ve společnosti v souvislosti s hodnotovou a geopolitickou orientací české zahraniční politiky? Odpovědi na tyto otázky jsou hledány prostřednictvím následujících zdrojů dat: primární zdroje ve formě klíčových dokumentů týkajících se české zahraniční politiky, především Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015; sekundární literatura; dostupná relevantní data z průzkumů veřejného mínění, zveřejněných v období od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022 a zaměřených na vnímání české zahraniční politiky a vztahů ČR k vybraným světovým aktérům; kvalitativní data získaná na základě 3 focus groups uskutečněných agenturou Median na podzim 2022 v Jihlavě, Olomouci a Ústí nad Labem pro potřeby MZV ČR; dotazníkové šetření, které bylo uskutečněno na reprezentativním vzorku české populace v lednu a únoru 2023, pouze pro potřeby tohoto projektu, a zaměřovalo se mimo jiné právě na otázky související s hodnotovou a geopolitickou orientací české zahraniční politiky. V poslední části se policy paper zaměřuje na návrh strategické komunikace týkající se vybraných témat souvisejících s orientací české zahraniční politiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.