Tematika bezpečnosti a priority nové Bezpečnostní strategie ČR (2023) v rámci strategické komunikace

Autoři

GREGOR Miloš KLEINER Jan KOŘAN Michal KŘÍŽ Zdeněk KUCHYŇKOVÁ Petra

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Policy paper představuje jeden z výstupů projektu Identifikace a aplikace strategických komunikačních nástrojů při naplňování koncepce ZP ČR, který je realizován v letech 2022-2024 (projekt aplikovaného výzkumu). Policy paper se v první části věnuje reflexi bezpečnostní problematiky, včetně reflexe českého členství v NATO a témat souvisejících s bezpečností v evropském, euroatlantickém i širším mezinárodním prostředí, v českém veřejném mínění. Tato část pracuje se 2 druhy dat: Kvantitativní data dostupná z průzkumů veřejného mínění uskutečněných jednak českými agenturami, jako je CVVM, STEM a další, a zaměřená na problematiku spokojenosti respondentů s členstvím ČR v NATO, na důvěru v NATO jakožto mezinárodní organizaci a na další témata spojená s bezpečností (s důrazem na pociťování bezpečnostní hrozby ze strany jednotlivých států a aktérů). Vedle těchto první část zpracovává také relevantní data Eurobarometru, která se týkají problematiky evropské bezpečnosti a jejího vnímání. Dále analýza pracuje s kvalitativními daty získanými na základě focus groups uskutečněných na podzim 2022 v Jihlavě, Olomouci a Ústí nad Labem. Na základě těchto kvantitativních i kvalitativních dat je v druhé části policy paperu provedena identifikace klíčových problematických bodů spojených s tématem bezpečnosti a jeho vnímáním ze strany české veřejnosti a následný rozbor nové Bezpečnostní strategie ČR z roku 2023 a jejích priorit. Dochází zde k identifikaci klíčových bodů, které by mohly být problematické (s ohledem na výsledky dostupných průzkumů veřejného mínění a na kvalitativní data z focus groups) ve vztahu k veřejnosti. Poslední část policy paperu obsahuje návrhy komunikační strategie pro komunikaci těchto identifikovaných specifických témat týkajících se současné bezpečnostní situace a aktuální Bezpečnostní strategie ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.