The Indifference of Law to Literature

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Lhostejnost práva k literatuře
Autoři

ŠKOP Martin

Rok publikování 2023
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola se zabývá úlohou literatury při utváření právního vědomí a identity. Tyto dva pojmy se plynule prolínají, neboť jejich podstata se sbližuje v literárním vyprávění. Rozebírané téma prochází třemi stěžejními oblastmi, které ukazují potenciální vliv beletrie na rozvoj právního vědomí: představivost, interpretace a identita. Tyto sféry se komplexně vztahují ke konceptualizaci práva jako společenského konstruktu hluboce zakotveného ve společenských strukturách. V tomto rámci se literatura ukazuje jako významný činitel, který vytváří propracovaný obraz práva a ovlivňuje jeho recepci ve společnosti. Zatímco konvenční instituce mají vliv na právní význam, literatura může přetvářet interpretační rámce, posilovat vrozené hodnoty a legitimizovat nebo zpochybňovat prameny práva. Takové transformační účinky nacházejí své vyjádření v literatuře konce 19. a počátku 20. století a významně formují právní identitu nejen současné České republiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.