Souhrnná výzkumná zpráva k možnostem a preferencím rekvalifikací v odvětvích ohrožených nízkouhlíkovou transformací energetiky

Logo poskytovatele
Autoři

ČERNÝ Martin PAVLOK Alena ČECH Martin MIROVÁ Klára VOLMUTOVÁ Tereza ČERNÍK Mikuláš GAŽO Patrik KIMMICH Christian

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www Webová stránka, kde je dostupný plný text souhrnné výzkumné zprávy
Přiložené soubory
Popis Souhrnná výzkumná zpráva se věnuje se dopadům nízkouhlíkové transformace z hlediska pracovních míst se zaměřením na ústup od těžby a energetického zpracování uhlí (tzv. uhelný phase-out). Uhelný phase-out tvoří klíčovou součást transformace v kontextu deklarovaného závazku České republiky nahradit uhlí v energetice čistšími zdroji do roku 2033. Zpráva reaguje na snahu strategií spravedlivé transformace minimalizovat ztráty pracovních míst v souvislosti s ústupem od těžby a zpracování fosilních paliv (prioritně v kontextu uhelného phase-outu v ČR). Vychází z toho, že za tímto účelem je třeba postavit podklady pro nastavení transformačních politik na přesné znalosti o tom, (1) kterých odvětví a v kterých regionech se odklon od těžby uhlí může pracujících nejvíce dotknout, (2) jaké jsou alternativy pracovního uplatnění, jež by vycházely vstříc existujícím kvalifikacím pracujících a zároveň by reflektovaly jejich preference ohledně dalšího profesního směřování. Zpráva shrnuje výsledky (1) dotazníkového šetření mezi pracujícími v potenciálně ohrožených sektorech a (2) analýzy blízkosti kvalifikačních požadavků potenciálně ohrožených pracovních míst v porovnání s ostatními pracovními místy v ekonomice ČR. Součástí zprávy je i stručná syntéza z dalších aktivit uskutečněných v rámci projektu POSTWORK – rozhovorů se stakeholdery na téma uhelného phase-outu a workshopů s pracujícími v sektoru těžby uhlí. Výstupy z těchto aktivit jsou dány do kontextu s poznatky z dotazníkového šetření a z analýzy blízkosti kvalifikačních požadavků. Cílem zprávy je poskytnout přehled o tom, jakých pracujících (v jakých odvětvích, v kterých regionech a na jakých konkrétních pracovních místech) se může dotknout odchod od těžby uhlí v ČR ve formě rizika ztráty aktuálního pracovního uplatnění; o preferovaných a nejvíce dostupných alternativních možnostech pracovního uplatnění v případě, že by ke ztrátě současného pracovního uplatnění došlo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.