Nesmělé pozvání ke komputačním analýzám textu v sociologickém výzkumu

Autoři

NĚMEČEK Karel

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek chce dalším studujícím sociologie představit potenciál komputačních analýz textu pro sociologický výzkum, a to jak pro kvantitativní, tak pro ten kvalitativní. Rád bych ukázal, jak vybrané nástroje můžou usnadnit, rozšířit i validovat naše výzkumné projekty pracující s texty – ať už jde o otevřené otázky v dotaznících, ready-made dokumenty nebo přepisy rozhovorů. Pokud dovolí čas, rád stručně představím jak čistě deskriptivní techniky (n-gramy, slovní korelace, keyword frekvence apod.), tak slovníkové metody nebo metody založené na strojovém učení. A proč je pozvání nesmělé? Ze dvou důvodů. Nechci vystupovat jako expert. Sám s metodami teprve začínám, a to ještě jako kvalitativní sociolog. Nicméně z dosavadních zkušeností v nich vidím značný potenciál, který bych rád sdílel. Druhý důvod představují zásadní limity těchto metod, na které stručně upozorním. Většina komputačních analýz vede k zásadnímu zploštění významu a hermeneutickou plytkost, což interpretaci výsledků bez bližší znalosti podkladových textů značně znesnadňuje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.