Anomie a vztah k minoritám v České společnosti

Autoři

KATRŇÁK Tomáš RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2002
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem tohoto článku je zmapovat míru anomie v české společnosti po pěti letech (první test anomie byl proveden v roce 1995) a odpovědět na otázku, do jaké míry ovlivňují anomické pocity postoje české populace k minoritním skupinám. V první části analyzujeme českou anomii. Jelikož se domníváme, že postoj českého obyvatelstva k menšinám je do jisté míry determinován stupněm jejího vlastního sebevědomí, předpokládáme, že míra anomie majoritní populace bude pozitivně korelovat s mírou její (ne)snášenlivosti vůči minoritám. Anomická populace bude mít větší sklon ke xenofobii a intoleranci a naopak: nízká míra anomie majoritní populace bude vytvářet tolerantní prostředí respektu a snášenlivosti vůči minoritám. Tyto analýzy jsou obsahem druhé části našeho článku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.