Menšiny a marginalizované skupiny v České republice

Autoři

SIROVÁTKA Tomáš

Rok publikování 2002
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kolektiv autorů z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity předkládá soubor studií o postavení menšin a marginalizovaných skupin v české společnosti. Téma, jehož význam v současnosti výrazně roste, zkoumají zde sociologové, politologové, odborníci v sociální politice a v sociální práci, v mediálních studiích a v humanitní environmentalistice. Záměrem autorů je ukázat postavení menšin a marginalizovaných skupin z více zajímavých úhlů pohledu a otevřít současně nové směry jeho zkoumání. Věnují pozornost skupinám marginalizovaným ve světě práce, skupinám odlišujícím se způsobem života, všímají si vztahů české veřejnosti a menšin, otázek kulturní identity etnických menšin a v neposlední řadě se zabývají problémy soužití menšin a většinové společnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.