Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně

Logo poskytovatele
Autoři

NAVRÁTIL Pavel ŠIMÍKOVÁ Ivana

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce/ Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova community social work; tackling social exclusion;
Popis Anotace: Sociální práce je jednám z nástrojů boje proti sociálnímu vyloučení. Účelem této stati je na tuto specifickou roli sociální práce upozornit a ilustrovat ji na příkladu komunitního plánování. V centru textu stojí otázka: Jak lze využít komunitní plánování při překonávání sociálního vyloučení? Ve své stati se položenou otázku pokouším odpovědět v kontextu odborné literatury a také s pomocí příkladu procesu tvorby Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Stať strukturujeme do čtyř částí. V první z nich pojednáváme o teoretických a metodických možnostech sociální práce při pomoci sociálně vyloučeným, v druhé části se zaměřujeme na vybrané aspekty komunitní sociální práce, v třetí části pak ilustrujeme možnost využití jednoho z modelů komunitní práce na praktickém příkladu. Čtvrtá část obsahuje rekapitulaci tématu a stať uzavírá nástinem východisek pro komunitní práci se sociálně vyloučenými.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.