Romové: Sociální exkluze a inkluze.

Logo poskytovatele
Autoři

MAREŠ Petr

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce/Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova Roma; exclusion; inclusion; poverty; citizenship
Popis Stať se zabývá koncepty inkluze a exkluze a aplikuje je na situaci romských komunit. Romové se nacházejí v nepřiměřených rizicích, které mohou sociální exkluzi způsobit. Patří častěji mezi chudé a nezaměstnané skupiny. Častěji než jiné sociální skupiny žijí v chudých oblastech a v přeplněných bytech. Mezi nimi a majoritní populací existuje sociální distance a jsou objektem diskriminace. Existují tři cesty překonání problému sociální exkluze Romů. Prevence sociální exkluze, jejich motivace k integraci s otevřenou volbou mezi individuální a kolektivní strategií integrace a dodržování jejich základních práv (týkajících se především zdraví, zaměstnanost, příjem z pracovní činnosti, vzdělání) a ochrana před diskriminací. Implementace těchto práv je ovšem nemožná bez spolupráce s Romy, týkající se dosažení obecných cílů i každodennosti jejich života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.