Hodnoty a zvyky Romů v České republice

Logo poskytovatele
Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Stanislava SIROVÁTKA Tomáš

Rok publikování 2004
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Článek se na základě studia relevantní literatury pokouší diskutovat hodnoty a zvyky Romů v České republice, tak jak je možné se s nimi setkat při výkonu sociální práce a výzkumů. Pokouší se poukazovat na tyto hodnoty tak, aby mohly sloužit jako odrazové můstky pro vzájemnou komunikaci mezi majoritou a Romy. Romové jsou vnímáni jako lidé či komunita, kteří ctí své tradice, hodnoty a nepsané zákony. Dalším cílem stati je poukázat na specifickou kulturu, kterou Romové vyvinuli jako adaptační strategii na útlak a pronásledování ze strany majority. V průběhu práce byly identifikovány jako nejnosnější hodnoty romské komunity rodiny, či spíše rodu, význam dětí, Romové jsou religióznější oproti majoritě a současně také kladou velký důraz na materiální bohatství. Text je nezamyšleně také jakýmsi průvodcem po dosud ne zcela probádané oblasti světa hodnot a zvyků Romů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.