Role sociální práce v pozdn-moderní spolenosti

Logo poskytovatele
Autoři

NAVRÁTIL Pavel

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Možnosti sociální práce na poátku 21. století
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova role of social work; post-modern social order;
Popis Nkteí autoi (Ferguson, 2001; Giddens, 2003) se domnívají, že žijeme v post-tradiním sociálním ádu, kde procesy individualizace vedou k tomu, že se identita stává individuálním reflexivním projektem. Jednotlivec je ve velké míe nucen konstruovat (utváet, formovat) svoji identitu, protože její ddní, pejímání od pedk a penášení v legitimující tradici již není v zásad samozejmé. Giddens (2003) ukazuje, že za této situace vzniká nové téma politika pro život . Podle nj politika pro život nemže a nemá nahradit zájem o emancipaní politiky a životní šance, ukazuje, že politika pro život emancipaní politiku dialekticky dopluje a pekrauje, aniž by ji souasn popírala. Je to pak Ferguson (2001; 2003a,b,c; 2004), který politiku pro život chápe jako základní filozofii i praxi provádní sociální práce v pozdn moderní spolenosti. V této stati se zamím na objasnní prom spoleenského ádu, ke kterým došlo a dále dochází v kontextu pechodu moderní spolenosti ke spolenosti postmoderní (pozdn moderní) a dále se budu zabývat politikou pro život jako specifickým pojetím sociální práce, které ve svém jádru zachází s existenciálními tématy života lovka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.