Volební chování v České republice a podpora Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentních volbách 1990 - 2006

Autoři

PINK Michal GBÚROVÁ Marcela KABÁT Martin

Rok publikování 2006
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem textu bylo odpovědět na otázku, kde KSČM nachází pravidelně svoji nejvyšší podporu v rámci České republiky a zda je tato oblast za posledních 16 roků stabilní. Z8kladní data tvoří volební výsledky agregované na úroveň okresu. Rozložení volební podpory je dále vysvětleno za pomocí socioekonomických faktorů, míry nezaměstannosti, míry sebevražednosti, rozvodovosti a religiozity. n azákladě techto proměnných se předložený text snaží vysvětlit vzájemnou závislost ve volebním chování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.