Jak měřit bezmocnost

Autoři

RABUŠIC Ladislav TRAXLEROVÁ Marie

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Data a výzkum
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova Powerlessness scale; standard instrument measuring; Neal Powerlessness Scale
Přiložené soubory
Popis Článek pojednává o pocitu bezmocnosti jako jednom z možných významů odcizení a představuje Nealovu škálu bezmocnosti jako prostředek pro měření této charakteristiky. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda by bylo možné převzít tuto výzkumnou techniku vyvinutou v kontextu americké kultury konce padesátých let minulého století do české empirické so-ciologie, neboť my zde zatím nemáme k dispozici žádný standardně užívaný nástroj, jenž by zachycoval subjektivně pociťovanou možnost vlivu jedince na společensko-politické události. Reliabilitu a interní a externí validitu Nealova instrumentu jsme předběžně ověřovali na nereprezentativním vzorku české populace. Výsledky kvantitativní analýzy naznačují, že index čítající devět z původních dvanácti položek stupnice by mohl být spolehlivou a vhodnou mírou subjektivně pociťované kontroly jedince nad sociopolitickým děním i v českém kulturním milieu. Proces samotného sběru dat nás však upozornil na několik problematických stránek Nealova indikátoru, a proto doporučujeme provést před jeho dalším testováním v českém prostředí určité úpravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.