Manifestations of Corporatism in the Czech Republic

Název česky Projevy korporativismu v České republice
Autoři

VALTEROVÁ Aneta

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta academica karviniensia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Corporatism; Czech Republic; Tripartite negotiations; Trade unions; Employers organizations; The Council of Economic and Social Agreement; Labour Act; Policy Concertation
Popis Politologicky orientovaný článek zkoumá možnou existenci korporativních rysů v politickém systému České Republiky. Některé znaky českého politického systému mohou, alespoň po formální stránce, být považovány za korporativistické: především fungování tripartitní instituce pro konzultace státu se sociálními partnery (Rada hospodářské a sociální dohody), která poskytuje klíčovým zájmovým skupinám přístup do rozhodovacího procesu; dále sem patří relativně hierarchická struktura oborových a zaměstnavatelských organizací. Článek vychází ze dvou konceptů korporativismu střední a východní Evropy: ilusorního korporativismu Davida Osta a korporativismu bez tripartismu Stephena Padgetta. Na jejich základě článek hodnotí, do jaké míry lze český systém zprostředkování zájmů považovat za korporativistický.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.