Rusko v české zahraniční politice

Autoři

KUCHYŇKOVÁ Petra KOŘAN Michal

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kapitola má za cíl nastínit vývoj česko-ruských vztahů v roce 2008 v dimenzi politické, bezpečnostní a ekonomické (zde se zvláštním zřetelem na energetickou politiku). V druhé části text identifikuje a charakterizuje klíčové aktéry české zahraniční politiky ve vztahu k Ruské federaci a zabývá se reflexí česko-ruských vztahů ve veřejném a mediálním prostoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.