Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů

Autoři

NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova contentious politics; collective action; systems theory; methodology
Popis Cíl tohoto článku je dvojí. Zaprvé, kriticky nahlíží na využívání konceptu antisystémovosti v současné politologii kvůli jeho přílišné uzavřenosti. Nedostatky tohoto konceptu demonstruje pomocí popisu, analýzy a srovnání dvou klíčových teoretických tradic - Sartoriho klasifikace stranických systémů a ("wallersteiniánského") výzkumu mezinárodní politické ekonomie a jejích vyzyvatelů. Zadruhé, text se pokouší teoreticky a formálně rozvinout, integrovat a dále rozpracovat koncept antisystémovosti, aby vyjasnil způsoby a možnosti jeho aplikace na socio-politickou realitu. Tato část se skládá z analýzy tří hlavních dimenzí antisystémového kolektivního jednání - tj. jeho objektu, jeho nositele a jejich vzájemných vztahů. Konkrétně se zabývá jeho cíli a formami, a jeho penetrací sférami politiky a ekonomiky. V závěru je odvozena obecná trojdimenzionální typologie antisystémových aktérů a nabídnuta jako metodologický nástroj pro empiricky orientovaný výzkum politického protestu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.