Osobnost člověka: psychologická a teologická perspektiva

Autoři

SMÉKAL Vladimír

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Mikeš, František (ed.). Věda a náboženství 2005: Teilhard, evoluce a globální spiritualita. Sborník příspěvků z 2. Mezinárodní interdisciplinární konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova consciousness; cultivation of spiritual culture of personality; evolution; meaning in life; personality; personality psychology; theology; ways of knowing
Popis Autor se v příspěvku zabývá vztahy mezi náboženstvím a psychologií, a to zejména psychologií osobnosti. Cílem studie je ukázat, že nejde ani o vztah konkurenční či konfliktní, ale že přístup nezatížený předsudky vede k vzájemnému obohacování. Autor zde uvádí argumenty pro tvrzení, že evoluce pokračuje ve vzestupu a rozšiřování vědomí. Tento proces zkomplexňování probíhá cestou socializace, individualizace a transcendence a lze jej popsat jako pěstování duchovní kultury osobnosti, v níž je obsaženo i směřování k moudrosti a k zakotvenosti života v lásce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.