Russia in the Czech Foreign Policy

Název česky Rusko v české zahraniční politice
Autoři

KRATOCHVÍL Petr KUCHYŇKOVÁ Petra

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Předkládaná studie analyzuje vývoj česko-ruských vztahů v letech 2007-2009. Je rozdělena na čtyři hlavní části, z nichž první se věnuje roli Ruska v současné české politické debatě a v české zahraniční politice, zkoumá pozadí a politický kontext této debaty. Druhá část je věnována konkrétní agendě a událostem v rámci česko-ruských vztahů ve sledovaném období, včetně vzájemných vztahů v ekonomické a obchodní rovině. Poslední dvě části analyzují roli klíčových aktérů české zahraniční politiky ve vztahu k Rusku a způsob, jakým je tato problematika reflektována v mediálním a veřejném prostoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.