Možnosti a aktuální způsoby realizace aktivační politiky na trhu práce ve dvou regionech ČR: výpovědi expertů z úřadů práce a z nestátních organizací

Autoři

HORÁK Pavel

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Jedním z aktuálních témat v současné veřejné a sociální politice je zkoumání schopností organizace flexibilně reagovat na nová sociální rizika a nejistoty, které jsou součástí současné postmoderní společností. V tomto příspěvku se zabýváme tím, jakým způsobem jsou aktuálně realizovány aktivační opatření na dvou lokálních trzích práce (sociálně problémovém a sociálně neproblémovém). Všímáme si jednak schopnosti klíčových lokálních organizací vzájemně spolupracovat a dále pak zjišťujeme, jakým způsobem využívají dostupných finanční, personální a technologických zdrojů (exploataci) a zdali se snaží do stávajících aktivačních programů a služeb zavádět inovace (explorace). Výsledky rozhovorů s experty ze státního a nestátního sektoru předkládáme jako případová zjištění s tím, že ve zkoumaných regionech převažuje větší důraz na prvek exploatace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.