Informace o projektu
Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb (NPVII23001)

Kód projektu
2D06009
Období řešení
7/2006 - 6/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
monitoring, evaluační výzkum, nová rizika na trhu práce, modernizace veřejné politiky

Po vstupu ČR do EU roste význam společenských změn, jako jsou ekonomická globalizace, rozvoj postindustriálního způsobu výroby, ale i změn v postavení žen na trhu práce a v demografické struktuře obyvatelstva. Uvedené změny vyvolávají "nová sociální rizika" na trhu práce. Cílem projektu je monitorovat a vyhodnotit vývoj reforem české veřejné politiky v souvislosti s potřebou reagovat na nová sociální rizika na trhu práce a poskytnout potřebné informace pro politická rozhodnutí v podmínkách znalostní společnosti. Projekt přináší nové a průběžně aktuální informace o obsahu, sociálních aktérech, institucionálním rámci modernizace české politiky zaměstnanosti a trhu práce v období 2006 až 2011 a dále o zahraničních zkušenostech s těmito reformami. Projekt efektivně využívá existující relevantní databáze a zahrnuje přípravu a použití nové sady monitorovacích ukazatelů, jejich průběžné vyhodnocení a aplikaci poznatků pro potřeby tvůrců politických rozhodnutí. Výsledky projektu budou rozsáhle publikovány.

Publikace

Počet publikací: 93


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.