Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement

Název česky Přelití nebo vylití? Analýze vývoje českého hnutí za globální spravedlnost
Autoři

NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/uploads/5dc049e6c6d1e6bc785936a1b4071fa86021e90e_NAVRATIL%20SC2010-6.pdf
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova contentious politics; collective identity; social movement spillover; global justice movement; antiwar activism
Popis Tento text se konceptuálně i empiricky zaměřuje na různé dimenze dynamiky českého hnutí za globální spravedlnost (GJM). Ve stávajících debatách nad západní větví tohoto hnutí je možné nalézt dva hlavní pohledy na jeho vývoj, které vznikly v různých kontextech. Podle prvního z nich už GJM vlastně neexistuje, protože zaniklo (nebo se "vylilo" do jiného typu aktivismu). Podle druhého pohledu prochází toho hnutí hlubokými změnami ale jeho hlavní principy a identita - alespoň latentně - přetrvávají. cíl tohoto článku je dvojí. Zaprvé se snaží reformulovat koncepty "přelití" (spillover) a "vylití" (spillout) sociálního hnutí jakožto vícedimenzionální sociální procesy a operacionalizovat je, aby bylo možné s jejich pomocí zkoumat vývoj českého GJM v letech 2003-2009. Zadruhé, článek empiricky analyzuje tematický posun českého GJM směrem k protiválečnému aktivismu a ukazuje, že je to právě kolektivní identita sociálního hnutí, která představuje klíčovou překážku pro jeho zánik v nepříznivém prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.