Rusko v české zahraniční politice

Autoři

KUCHYŇKOVÁ Petra

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kapitola má za cíl nastínit vývoj česko-ruských vztahů v roce 2009 v dimenzi politické, bezpečnostní a ekonomické (se zvláštním zřetelem na energetickou politiku). Kapitola se zabývá též vývojem veřejné a politické debaty v ČR, jejímž předmětem je Rusko a politika ČR vůči němu, identifikuje a charakterizuje klíčové aktéry české zahraniční politiky ve vztahu k Ruské federaci a zabývá se též reflexí česko-ruských vztahů v a mediálním prostoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.