Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: Prosazování organizovaných zájmů

Autoři

PINKOVÁ Aneta

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem práce je analyzovat strategie zájmových skupin a identifikovat faktory, které ovlivňují jejich volbu. Zkoumanou část zájmových skupin tvoří zaměstnavatelské a podnikatelské organizace působící na národní úrovni v ČR. Dílčím cílem práce je proto také zhodnocení rozdílů mezi zaměstnavatelskými organizacemi a dalšími skupinami, které zastupují podnikatele. Na základě teorie insider–outsider bylo formulováno pět předpokladů, které se práce snaží potvrdit. 1)Mezi zaměstnavatelskými a podnikatelskými skupinami existuje rozdíl ve volbě a četnosti využití strategií. 2)Zaměstnavatelské organizace jsou více institucionálně inkorporovány do rozhodovacího procesu než podnikatelské organizace. 3)Míra institucionální inkorporace souvisí s volbou strategií. 4)Čím více je skupina institucionálně inkorporována do rozhodovacího procesu, tím více využívá insider strategie. 5)Čím méně je skupina institucionálně inkorporována do rozhodovacího procesu, tím více využívá outsider strategie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.