Electoral legislation reforms, state funding and political parties in the Czech Republic: a sign of cartelization of party politics?

Logo poskytovatele
Název česky Volební reforma, státní financování a politické strany v České republice: znak kartelizace stranické politiky?ce
Autoři

HAVLÍK Vlastimil PINKOVÁ Aneta

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Koncept kartelové strany Katze a Maira představuje jeden z nejvýznamnějšícj konceptů uplatňovaných při studiu stranické politiky. Přes opakovanou kritiku konceptu vývoj systému politických stran ukázal, že předpoklady Katze a Maira mají odraz v realitě. V toto kontextu patří specifické postavení financování poltiických stran, které je považováno za jeden z významných znaků kartelizace, resp. rostoucí závislost politických stran na státu. Řada studií (např. o Estonsku nebo Slovinsku) prokázala, že rozšíření státního financování tmelí politické strany bez ohledu na jejich ideový profil. Bohužel podobná studie nebyla realizována v českém prostředí. Prostřednictvím analýzy obsahu úpravy financování politických a stran a struktury jejich příjmů, příspěvek se snaží zhodnotit míru kartelizace stranické politiky v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.