Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008

Autoři

NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovak Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=222219
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Global Justice Movement; contentious politics; collective action; demobilization; repression; surveillance
Popis Článek se zaměřuje na problém vývoje hnutí za globální spravedlnost (GJM) v západních zemích po událostech z 11. září 2001. Nejprve analyzuje empirická data, aby prozkoumal tezi o poklesu či úpadku mobilizačních kapacit hnutí, a uzavírá, že ve sledovaném období můžeme o poklesu hovořit pouze v případě americké větve hnutí, zatímco evropská větev vykazovala spíše známky pozitivního vývoje. Text dále představuje teoretický model vysvětlující vývoj GJM, který je založen na konceptech struktury poltiických příležitostí, přelévání se sociálních hnutí a více-úrovňové represi ze strany politických elit. Po identifikaci nerelevantních nebo konstatních faktorů dospívá text k závěru, že to byla právě symbolická represe a náhlá proměna socio-kulturního prostředí po 9/11 která stála za odlišným vývojem mobilizačních kapacit hnutí v Severní Americe a Evropě mezi lety 2001 a 2008.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.