Informace o projektu
Moravský katolicismus ve 20. století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/00/0417
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Centrum pro studium demokracie a kultury

Cílem předloženého projektu ja analyzovat vývoj moravského katolicismu ve dvacátém století na základě určitých tematických okruhů, např.vývoj církevních institucí, demografický a sociálně-religiózní vývoj, politický katolicismus, katolická kultura, zvl. literatura, lidová zbožnost, a nabídnout souhrnný pohled na tuto problematiku. Moravský katolicismus představuje významný náboženský, kulturní a sociální fenomén, jenž do značné míry podmiňuje určitá specifika Moravy v rámci českých zemí a má také vliv na odlišné politickokulturní vzorce moravského regionu. Dosud však postrádáme komplexní pohled na tuto problematiku a pro období po roce 1945 i dostatek dílčích studií. Na základě interdisciplinárního přístupu (historický, politologický, sociologický, teologický) s důrazem historické metody budou připraveny jako výstupy projektu dva sborníky a stejnojmenná monografie.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.