Dětí a dospívající na internetu: online komunity a rizika (DDIOKR)

Kód projektu
MUNI/A/1013/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se zaměřuje na zkoumání rizik, která vznikají v rámci virtuálního prostředí, jejich psychosociálních souvislostí, kontextů a dopadů na děti a adolescenty ve věku 9 až 19 let. Budeme sledovat souvislosti mezi používáním internetu dětmi a adolescenty a následujícími riziky: potenciálně nebezpečnými online komunitami, nadměrným užíváním internetu a kyberšikanou. Projekt bude navazovat na mezinárodní výzkumné projekty EU Kids Online II a World Internet Project - budeme analyzovat a zpracovávat data, která v těchto projektech vznikla. Výstupem projektu budou vystoupení na konferencích a publikace v recenzovaných časopisech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.