Informace o projektu
Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě (VOVVE)

Kód projektu
MUNI/A/0891/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt „Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě“ se zabývá aktuální problematikou politického vývoje v Evropské unii a jejich členských státech z perspektivy výzkumného přístupu víceúrovňového vládnutí. Tato perspektiva umožňuje překlenout tradiční dělení mezi výzkumem evropské integrace jako takové a výzkumem politických systémů jejich členských zemí a regionů. Konkrétním cílem projektu je zejména výzkum struktur a procesů decentralizace a regionálního vládnutí ve vybraných členských zemích a výzkum nových agend a strategií politiky a jejich aktérů v systému Evropské unie. Tomuto zaměření odpovídají tři tématické okruhy projektu: evropské politiky (policies), organizované zájmy (včetně lobbyingu), regionální politika (vč. její evropeizace).

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.