Informace o projektu
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (HmotnéZdroje 2012)

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/0916/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zajistit aktuální knižní zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složkou budou představovat zahraniční publikace. Publikace budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobného projektu realizovaného v roce 2011. Při objednávce nových publikací budou zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů, a to mj. díky nové aplikaci pro studenty „Tipy pro nákup“. Součástí studentských aktivit bude vyhledávání úložišť digitalizovaných knih na internetu a jejich sumarizace a následné zveřejnění studentům a učitelům v prostředí IS MUNI nebo fakultních webových stránek.


S projektovým týmem budou úzce spolupracovat Ústřední knihovna právnické fakulty (při rešeršní činnosti, při objednávkách publikací).


Za aktivity studentů zapojených do programu, tj. zejména provádění oborových rešerší, vyhledávání úložišť digitalizovaných odborných publikací a provoz aplikace „Tipy pro nákup“ pro objednávku nových knih, se předpokládá odměna ve formě stipendia.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.