Paměť romských dělníků (PaRoDe)

Kód projektu
DF12P01OVV029
Období řešení
3/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt „Paměť romských dělníků“ si klade za cíl zodpovědět otázku, jak může komunitní práce zaměřená na vzpomínání, respektive posílení mezigeneračních vazeb sociálně marginalizovaných obyvatel s menšinovým etnickým pozadím přispět k pozitivní formulaci kulturní identity prostoru a zlepšení interkulturní spolupráce. Téma bude rozpracováváno na příkladu romských obyvatel městské části s výraznou poválečnou industriální historií, jejíž identitní vytváření souvisí s událostmi spjatými s příchodem těchto menšinových obyvatel. Historické období, na které se projekt soustřeďuje, je vymezeno především lety 1945 (konec 2. světové války), 1989 (začátek politické a ekonomické transformace ČR), doplňkově také rokem 2004 (vstup ČR do Evropské unie a konec azylové migrace Romů do Evropy). Projekt rozpracovává tématickou prioritu programu NAKI 2. Historie a multikulturní společnost (detailní rozpis rozpracování relevantních oddílů tématické priority 2. viz oddíl V.6. Výsledky projektu).

Publikace

Počet publikací: 54


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.