Informace o projektu
Rodina, zaměstnání a vzdělání

Kód projektu
1J051/05-DP2
Období řešení
2/2005 - 6/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Rodina, Zaměstnání, Vzdělání, Harmonizace rodiny a práce, Rodinná politika, Demografické chování, Celoživotní vzdělávání, Rovné příležitosti mužů a žen
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
STEM s.r.o.

Projekt přispěje k hledání způsobů harmonizace rodiny a zaměstnání, která je žádoucí zejména z hlediska cílů rodinné a sociální politiky, rovných příležitostí mužů a žen, politiky zaměstnanosti, a má zásadní význam pro život jedince a rodiny.
Předmětem zkoumání je vztah veřejné a soukromé sféry. Záměrem je propojení mikrosociální (životní strategie), mezosociální (politiky a jejich institucionální kontext) a makrosociální roviny (hodnotové posuny, pohyby na trhu práce a další změny).
Koncepce projektu vychází z teoretických studií českých a cizích autorů a sekundární analýzy mezinárodních (EVS, ISSP, GGS, data OECD, Eurofound) a českých výzkumů (zejména šetření ČSÚ, STEMu a VÚPSV).
Empirická část využije statistiky zaměstnanosti, sčítání, pohybu obyvatelstva aj. a tři empirická šetření - reprezentativní šetření populace v produktivním věku, sondu obou rodičů dětí do stanoveného věku nejmladšího dítěte a sondu zaměstnavatelů.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.