Informace o projektu
Česká komunální politika - tranzice a konsolidace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/06/P365
Období řešení
1/2006 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
komunální politika, politické strany, volby, političtí aktéři, okres Šumperk, okres Jeseník

Záměrem projektu "Česká komunální politika - tranzice a konsolidace" je uskutečnit na základě případové studie periferních okresů Šumperk a Jeseník analýzu komunální politiky mezi lety 1989 a 2006. Hlavním výstupem projektu je vypracování a publikování monografie (určené pro odbornou veřejnost), která bude zaměřena jak na období tranzice, tak konsolidace komunálních politických systémů, a to za použití synchronní i diachronní komparace vývoje jednotlivých systémů. Mezníky přitom budou jednotlivé volební akty, v jejichž rámci budou analyzovány konkrétní volební výsledky, vliv jednotlivých proměnných volebního systému, složení koalic vzniklých po volbách a obsazení starostenského postu. Monografie se zaměří i na fenomén členství v politických stranách. V neposlední řadě bude pozornost věnována i obsahové stránce místní politiky. Monografie by měla přinést odpovědi na otázky, jež se týkají tvorby a podoby místní politiky.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.