Informace o projektu
Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit

Analýza možností kooperace v oblasti studijních programů (a to i v legislativním kontextu studia) a analýza informačních systémů pro podporu legislativou vyžadovaných administrativních procesů souvisejících se studiem s cílem nalezení úspor při jejich nákupu, dalším rozvoji a sdílení mezi partnerskými VŠ.
Analýza aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání a U3V s definováním oblastí vhodných pro spolupráci s partnerskými VŠ.
Analýza současné a plánované infrastruktury pro výzkum, tvůrčí činnost a definování vhodných kapacit pro sdílení s partnerskými VŠ.
Analýza dostupné podpůrné infrastruktury pro studium (informační systémy) a definování možností jejího sdílení, či zadávání společných veřejných zakázek na její nákup a rozvoj s participujícími VŠ.
Analýza mezinárodních aktivit a definování oblastí vhodných pro společné působení VŠ na mezinárodní scéně.
Souhrnné vyhodnocení dat ze zpracovaných analýz a zpracování implementačního plánu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.