Informace o projektu
Ochrana krajinného rázu jako podstatného rysu české kulturní krajiny (OKRČR)

Kód projektu
2B06126
Období řešení
7/2006 - 6/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
krajina; krajinný ráz; krajinné plánování; percepce krajiny; environmentální vzdělávání; multifunkční krajina
Spolupracující organizace
Löw & spol., s.r.o.

Projekt vytváří, na pozadí historicko-sociálních souvislostí, metodický základ definice hodnot krajinného rázu hodných ochrany. Pro tuto ochranu dále vyvíjí soustavu ekonomických a vzdělávacích vlivových nástrojů. Tyto nástroje, určené především pro celostátní politiku podpory pozitivních krajinných rysů, mají umožnit uplatnění v preferenční hierarchii cílů státních politik a programů, komplexní podporu rázovitosti naší kulturní krajiny v procesu jejího rozvoje. Cílem ekonomických nástrojů je tak zabezpečit automatickou ochranu a preferenci hodnot krajinného rázu při všech, jinak přímo s krajinným rázem nesouvisejících činnostech, zabezpečovaných či regulovaných veřejnou správou.
Cílem vzdělávacích nástrojů je umožnit popularizaci hodnot krajinného rázu vedle běžného školního vzdělávání především působením ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.

Publikace

Počet publikací: 60


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.