Informace o projektu
Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-03156S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt přinese nové poznání tématiky stárnutí, konkrétně čtvrtého věku a aktivního stárnutí. Usiluje o poznání populace čtvrtého věku a porozumění zkušenosti pokročilého stáří. Zkušenosti, která je podmíněná novým demografickým režimem, sociálně-politickým a ekonomickým kontextem stejně jako dominancí konceptu aktivního stárnutí. Čtvrtý věk je zkoumán jako specifická životní etapa, která není definovatelná pouze na základě chronologického věku, ale determinovaná především sociálně a individuálně. Projekt vytěží dostupné zdroje dat, včetně panelových (především data Českého statistického úřadu a SHARE), které doplní kvalitativními rozhovory. Kvalitativní část zachytí především přechod ke čtvrtému věku a proměnu identity s tím spojenou. Projekt je inovativní zaměřením se na možnosti výzkumu populace ve čtvrtém věku i samotným tématem čtvrtého věku zpracovaném z pohledu sociologie, nikoliv pohledem sociálně-zdravotní péče.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.