Informace o projektu
Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času (ECOLIFETIME)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-05552S
Období řešení
1/2015 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Sociologická literatura se v posledních desetiletích zabývá marginálními ekologicky příznivými formami životního způsobu; stranou však nechává jejich další osud. Plánovaný empirický výzkum chce tuto mezeru vyplnit. Navazuje na longitudinální šetření z let 1992 a 2002, jež navrhovatelka uskutečnila na vzorku domácností se znaky dobrovolně skromného života. Klademe si otázku, jak se životní způsob domácností mění v čase, a zda a jak se mezigeneračně reprodukuje. Výzkum se soustředí na vybavení domácností, objem a strukturu jejich spotřeby, trávení volného času anebo na inspirační zdroje a motivace k ekologické šetrnosti. Projekt počítá s realizací trojice samostatných terénních šetření využívajících kvalitativních technik sběru dat, jako jsou hloubková biografická interview nad filmovým materiálem z předchozích výzkumů. Výsledky budou zveřejněny na národní i mezinárodní úrovni formou 4 časopiseckých publikací, doplněného vydání knižní monografie a účasti na konferencích. K tématu bude uspořádána samostatná konference a výstava.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.