Informace o projektu
Formování sexuality, role mužů a žen v práci a rodině a mezigenerační vztahy (SEXRODGEN)

Kód projektu
MUNI/A/1369/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V rámci projektu specifického výzkumu se budeme v pěti dílčích sub-projektech zabývat pěti aspekty populačního vývoje v ČR a jedním metodologickým nástrojem. Zkoumat budeme jednak problematiku formování sexuologie a sexuality v bývalém ČSR. Dále se budeme zabývat procesy v českých rodinách a českých domácnostech: zkoumat budeme, jak se deleguje péče o děti a domácnost, jaké jsou domácnosti osob žijících samostatně (singles, budeme řešit otázku domácího vzdělávání žáků a také problematiku mezigeneračních vztahů v rodině. V metodologickém subprojektu provedeme úpravu dat z mezinárodního longitudinálního výzkumu SHARE tak, aby data byla k využití pro bakalářské a diplomové práce studentů. Jednotlivé subprojekty SV jsou založeny jak na kvantitativní, tak kvalitativní metodologii: statistických analýzách, kvalitativních rozhovorech, obsahových analýzách dokumentů a analýzách diskursu.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.